Utstående ører

Utstående ører

Ører kan ha svært forskjellig utforming. Det er store forskjeller når det gjelder ørets utseende og det er vanskelig å si hva som er et normalt øre eller ikke. Likevel er det hovedsakelig det utstående øret de fleste opplever som stigmatiserende

Om utstående ører

Det ytre øret består av et indre bruskskjelett med tynn hud over. De som har utstående ører mangler vanligvis en ekstra fold i brusken som på fagspråket kalles for antihelix. Dette gjør at øret virker stort og utstående.

Det er flere forskjellige operasjonsmetoder man kan benytte seg av for å få øret til å ligge tettere inn mot hodet. Enkelte metoder har imidlertid den ulempen at de hyppigere fører til tilbakefall. Det vil si at øret slipper ut igjen en stund etter operasjonen. Den operasjonsmetoden som vi bruker, svekker bruskens "spenn" på forsiden og gir et varig resultat. Hos noen er det forstørrelse av det dype partiet i øret som dytter det ut og gjør at det virker utstående. Her kan vi redusere bruskskålen og på den måten få øret til å legge seg inntil.

De fleste blir operert før skolealder. Alle blir da operert i narkose. Voksne kan uten problemer opereres i lokalbedøvelse.

Operasjonen – utstående ører

Ved ankomst til klinikken tas det bilder av deg og operasjonsområdet blir markert. Deretter vil du bli fulgt inn på operasjonsstuen hvor du møter narkose- og operasjonsteamet. De vil overvåke deg under hele operasjonen og sørge for at du har det trygt hele tiden.

Det settes lokalbedøvelse. Huden fjernes svarende til det opptegnede området på baksiden av øret, og via denne tilgangen løser vi ut brusken fra huden på forsiden. Bruskskjelettet kan nå formes slik vi ønsker det. Vi svekker brusken på forsiden, men ikke på baksiden. Dette fører til at bruskskjelettet legger seg inn mot hodet. Tilslutt lukker vi huden med sting som går av seg selv. Det legges en vaselinkompress over huden på forsiden, som er med på å forhindre hevelse. Tilslutt legges det en bandasje rundt hodet. Denne bandasjen brukes for å forhindre blødning og hevelse, samtidig som den forhindrer at ørene "brettes" fremover.

Vi fjerner en stripe hud bak øret og former brusken på forsiden før vi lukker huden. (Ill. ASPS)

Etter operasjonen

Etter èn uke fjernes bandasjen. Øret er da vanligvis hovent med blålig misfarging. Denne forsvinner gradvis i løpet av noen uker. Etter 4 uker er vanligvis det meste av hevelsen borte .

Du bør bruke pannebånd om natten i ytterigere èn uke etter at bandasjen er fjernet.

Komplikasjoner

Dette er uvanlig.
Blødninger/ blodansamlinger: Sees svært sjeldent.
Tilbakefall: Hos enkelte kan det hende at øret løftes ut igjen, men det er meget sjeldent ved teknikken som er beskrevet ovenfor.
Infeksjon: ses nesten aldri.
Asymmetrier: Ingen ører er symmetriske og det vil ofte være en viss grad av asymmetri også etter operasjonen.

Cosmo Clinic